نمونه فرش مساجد اجرا شده

احتمالا فقط با دیدن نقشه‌های فرش سجاده، نتوانید طرح مناسب را برای مسجد و یا نمازخانه‌ی خود انتخاب کنید؛ از اینرو در ادامه نمونه رول‌های سجاده فرش محرابی و تشریفاتی که برای مساجد مختلف بافته و توسط نصاب شرکت اجرا گردیده را می‌توانید در ادامه ملاحظه کنید.

نمونه‌های بافته شده‌ی سجاده فرش مساجد و اجرا شده در سراسر ایران