فرش کاشان یونسکو

کاشان، شهری با قدمتی طولانی با فرش های فاخر!

از هر سه نفر کاشانی، یک نفر از آنها به بافندگی فرش اشتغال دارد که بیشتر از دو سوم از آنان را خانم ها تشکیل می دهند. فرایند بافندگی فرش، با طرحی که از میان مجموعه هایی از سبک های ثابت شامل نقش و نگارهایی مثل گل ها، برگ ها، شاخه ها، حیوانات و همینطور صحنه هایی که از تاریخ اقتباس شده است، شروع می شود.فرش در دستگاه قالیبافی که به عنوان “دار” شناخته می شود، بافته می شود.نخ تار و پود معمولا از پنبه و یا ابریشم می باشد. نخ خاب (Pile )با نخ های پشم یا ابریشم با یک گره فارسی متمایز، به نخ تار یا چله بافته می شود و سپس با عبور یک پود به صورت ردیفی و کوبیده شدن آن توسط شانه ،در جای خود محکم می شود. سبک بافت فارسی (یا گره نامتقارن) به شیوه کاملا ظریفی در فرش کاشان به کار برده می شود، به طوریکه گره های پشت فرش ظریف و یکنواخت دیده می شود. رنگ های استفاده شده در فرش کاشان ترکیبی از رنگهای طبیعی شامل ریشه روناس، پوست درخت گردو، پوست انار و برگ مو می باشد. مهارت سنتی بافت فرش کاشان، با تلمذ دختران نزد مادر و مادربزرگ هایشان به ارث می رسد. همچنین تلمذ یا کارآموزی ابزاریست است که مردان نیز برای فراگیری مهارت های طراحی، رنگرزی، برش،نصب دار و تهیه ابزار بافندگی از آن بهره می برند.

معیارهایی که باعث شدند فرش کاشان در فهرست میراث ناملموس یونسکو ٍثبت شود:

1- مهارت های سنتی بافت فرش در کاشان، همراه با دانش و اعتقادات مادران به دختران انتقال می یابد که بدین وسیله باعث تحکیم در هویت فرهنگی اجتماع نیز می شود.
2- ثبت فرش کاشان در فهرست جهانی یونسکو می تواند در میدان دید میراث فرهنگی ناملموس تاثیرگذار باشد و روابط و گفت وگوها میان سنت های یکسان فرش را بهبود بخشد و همینطور خلاقیت بشر و گوناگونی فرهنگی را منعکس کند.
3- در حال حاضر، کلیه تلاش ها به دنبال حفاظت مهارت های بافت فرش از طریق مستند سازی و تحقیق همراه با ملزم کردن شاغلان، دارندگان فرش و نهاد های دولتی و موسسات دانشگاهی است.
4- در این فرایند، از مشارکت فعال، حماِیت گروه های مرتبط و شاغلانی مطلع در این رشته بهره گرفته شده است.
5- مهارت های سنتی بافت فرش در کاشان، در فهرست ملی میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ایران موجود می باشد.

منبع: وبسایت رسمی یونسکو  www.UNESCO.org
ترجمه: وبسایت فرش پاریس