کرونا و فرش ماشینی

ویروس کرونا و فرش ماشینی و قیمت دلار

ارتباط ویروس کرونا و قیمت دلار با فرش ماشینی

در این مقاله می خواهیم در مورد ویروس کرونا و تولید فرش ماشینی و همچنین ارتباط قیمت دلار و قیمت ارز در بازار با فرش ماشینی را به صورت مختصر و مفید بیان کنیم.

ویروس کویید 19 و یا همان ویروس جدید کرونا و ارتباط اون با قیمت ارز و دلار میتونه بر میزان تولید و عرضه و تولید فرش ماشینی تاثیر به سزایی داشته باشد. چرا که با افزایش قیمت ارز و قیمت دلار مواد اولیه و الیاف وارداتی افزایش می باد و به همان میزان قیمت فرش ماشینی نیز به طور فزاینده ای افزایش می یابد.
ویروس کرونا هم نتیجه ای عکس بر نوسان قیمت دلار بر روی فرش ماشینی دارد چراکه باعث رکود بازار و فروش فرش ماشینی می شود. این دو افت ویروس کرونا و قیمت دلار به دو دلیل مهم برای تولید کنندگان فرش ماشینی مبدل گشته چرا که تا زمان باقی ماندن تحریم ها دلار افزایش خواهد داشت و همین طور تا زمان پیدا شدن واکسنی بر علیه ویروس کرونا کسادی را بر بازار فرش تحمیل خواهد کرد.
لذا به طور همزمان باید منتظر پیدا شدن یا کشف واکسن ویروس کرونا بود و از طرفی منتظر کاهش تحریم ها بود تا قیمت دلار و واردات الیاف فرش ماشینی کاهش یابد.

به امید روزی که سایه تحریم ها با دوستی با کشور های جهان و همینطور دوستی کشورهای دنیا با ما برداشته شود تا ایرانی سربلند در کشور های جهان باشیم تا یک ایرانی سرخورده و ناامید.