نحوه نصب سجاده فرش

نحوه نصب فرش سجاده ای مساجد و نماز خانه ها

منظور از نصب فرش سجاده ای   و یا سجاده فرش همان برش ، دور دوزی و زیگزاگ سجاده فرش در محل می باشد . از انجایی که فرش های سجاده ای مسجد ها و نمازخانه ها به صورت طولی و رولی تولید می گردد و در عرض های 1.25 و 2.5 متر، لازم است در مساجدی که قبله متمایل می باشد به سمت قبله پهن شده و جاهایی از فرش سجاده   که به ستون برخورد دارد برش و دوردوزی شود.

نحوه چینش رول محرابی و یا ردیف سجاده فرش ها را می توان بسته به سلیقه هییت امنای مسجد و یا مصلی به صورت موازی و یا یکی در میان و یا اصطلاحا شطرنجی به سمت قبله پهن کرد. که این مورد فرش سجاده  در محل قابل تغییر خواهد بود.