محصولات فرش مسجد

فرش سجاده کاشان تولید سجاده فرش مسجد با قیمت عالی

سجاده فرش کاشان تولید کننده تخصصی فرش مسجد

کلکسیونی از انواع طرح های محرابی مخصوص فرش مسجد و نماز خانه ها در رنگ های گوناگون بهمراه بهترین قیمت فرش سجاده ای  مساجد

نوع محصول درجه کیفی شانه رنج تراکمی جنس نخ جنس نخ پود تکنولوژی
فرش سجاده ای درجه B 440 800 polyester کنف خارجی Blegum
فرش سجاده ای درجه +B 500 800 100 درصد اکرلیک کنف خارجی Belgum
فرش سجاده ای درجه A 500 1000 100 درصد اکرلیک​ کنف خارجی​ Belgum​
فرش سجاده ای درجه A 700 1800 100 درصد اکرلیک​ کنف خارجی​ Germany​
سجاده فرش درجه +A 700 2100 100 درصد اکرلیک​ کنف خارجی​ Germany​
سجاده فرش درجه +AA 700 2250 100 درصد اکرلیک​ کنف خارجی​ Germany​
سجاده فرش درجه A 1000 3000 100 درصد اکرلیک​ کنف خارجی​ Germany​

برخی از طرح های گوناگون فرش مسجد به شرح زیر می باشد :