رفع پرز فرش ماشینی

علت پرز دادن فرش ماشینی چیست ؟
رفع پرز فرش ماشینی
از بین بردن پرز فرش ماشینی
از بین بردن پرز های فرش نو
از بین بردن فرش تازه

علت پرز دادن فرش ماشینی چیست ؟ از بین بردن پرز فرش ماشینی و لباس

موقعی که فرش ماشینی نو یا تازه را تولید می کنند و فرش ماشینی در مرحله ی آماده کردن الیاف فرش میباشد ، اگر از مقدار کافی آب و روغن در تولید استفاده نشود یا دستگاههایی که برای ریسندگی فرش ماشینی کاربرد دارند به طور اصولی تنظیم نشوند یا اگر از آهار خوبی استفاده نکند و اثبات حرارت به صورت صحیح و خوب انجام نپذیرد ، پرزدهی فرش ماشینی به مراتب بیشتر از حالت عادی خود خواهد بود و در صورت رعایت موارد بالا شاهد کاهش میزان پرزدهی فرش ماشینی تازه یا نو خواهیم بود که نتیجتا پرز کمتری خواهد داد.

تمام  فرش های ماشینی در اندازه های مختلف نخ خاب و الیاف دارند، برای این که این نخ خاب ها دارای استحکام لازم و بالا باشند از آهار و تکمیل استفاده می شوند. در برخی از مواقع که الیاف فرش ماشینی از حالت معمول بلندتر هستند و یا از آهار فرش ماشینی برای مهار انها استفاده نمی شوند فرش ماشینی دچار پرزدهی فرش ماشینی می شوند( علل پرزدهی فرش ماشینی).ضمنا  پاخوری زیاد هم سبب افزایش پرزدهی فرش ماشینی یا فرش دستباف خواهد شد.

البته لازم به ذکر است که پرزدهی فرش ماشینی نو یا تازه طبیعی است!

روش های از بین بردن پرز فرش ماشینی نو یا تازه

اگر در کارخانه از تمامی روش ها برای کاهش پرزدهی استفاده شود ، بازهم شاهد این خواهیم بود که فرش ماشینی پرز دارد. اگر فرشی را به تازگی خرید کرده اید و در آن پرز یا کرک مشاهده می کنید به هیچ وجه نگران نباشید و در عوض اولاً این که همان طور که گفته شد پرزدهی فرش ماشینی نو یک امری طبیعی است و ثانیا این که با استفاده از روشی که به آن خواهیم پرداخت می توان پرزدهی یا کرک فرش ماشینی را به حداقل رساند. یکی از روش های از بین بردن پرز فرش  ماشینی استفاده از فرچه مخصوص فرش برای کشیدن فرچه روی فرش مسجد است. با استفاده از این روش پرزدهی فرش ماشینی کمتر خواهد شد. در صورتی که شانه های مخصوص فرش دستباف در دسترس تان نیست پیشنهاد می شود از جاروهای حصیری یا شمالی استفاده کنید. برای این منظور کمی جاروب را خیس کرده یا نم دار و بر روی فرش بکشید. جارو کشیدن به این روش را به صورت هر روزی انجام دهید .