تراکم و شانه فرش سجاده

شانه و تراکم فرش سجاده ای چیست ؟

شانه در فرش سجاده ای :

اصولا به تعداد گره های فرش سجاده ای در عرض فرش سجاده را شانه می گویند . برای مثال فرش سجاده ای 500 شانه یعنی در هر متر عرضی سجاده فرش 500 گره بافته شده است و یا مثلا فرش سجاده ای 700 شانه یعنی در هر متر عرضی فرش سجاده  700 گره بافته شده است.

تراکم در فرش سجاده ای :

همینطور به تعداد پود های بافته شده در هر متر طولی فرش سجاده ای   تراکم گفته می شود. مثلا فرش سجاده ای مسجدی 500 شانه تراکم 1000 یعنی در هر متر طولی فرش سجاده 1000 پود بافته شده است. که البته تراکم های معمول در فرش سجاده ای 500 شانه عبارت اند از : 800 – 1000 و 1200 پود در متر طولی و همینطور تراکمهای معمول در فرش سجاده ای 700  شانه شامل : 1400 – 2250 و 2550 می باشند.

تراکم رایج در فرش سجاده ای  500 شانه ، سجاده فرش تراکم 1000 می باشد و تراکم معمول در فرش سجاده ای 700 شانه 2550 می باشد.
هرچقدر تراکم سجاده فرش بیشتر باشد یعنی کوبش و فشردگی پود و گره های سجاده فرش بیشتر بوده و در نتیجه فرش سجاده ای محکم تر و سفت تر خواهد بود . که البته این فشردگی  فرش سجاده ای وزن فرش را بالا خواهد برد.