fa en ar
دوشنبه 25 شهريور 1398

فرش سجاده ای ، سجاده فرش کاشان ، رول محرابی ، فرش محرابی ، فرش ماشینی

سجاده فرش کاشان

فرش سجاده ای

رول مسجدی

فرش پاریس

فرش سجاده ای مشهد

قیمت سجاده نماز ی

فرش مسجد ی

فرش سجاده ای نگین مشهد
قیمت فرش سجاده ای مساجد
فرش سجاده ای ستاره کویر یزد
پاریس کارپت

فرش ماشینی  " گلیم "

 

گلیم فرش مانند شگی و فریز، جزو فرش های غیر رسمی است . گلیم فرش به دلیل نوع الیاف به کار رفته جلوه ی براقی دارد. که مانند فرش فریز (فرش فانتزی ) انواع سایه روشن ها را ایجاد می کند. نحوه ی تابیدن الیاف گلیم فرش، باعث کاهش انعکاس نور و پنهان شدن جای پا و آثار جاروبرقی می شود. به علت همین ویژگی است که گلیم فرش، فرش بیراهه نیز نامیده می شود . به علت خصوصیات نام برده شده، گلیم فرش برای ورودی خانه بسیار مناسب است. براق بودن الیاف گلیم فرش آن را برای محیط های رسمی بهتر می کند.

عکس های بیشتر
شماره 1
362
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 2
360
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 3
359
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 4
357
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 5
356
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 6
354
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 7
351
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 8
340
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 9
339
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 10
338
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 11
336
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 12
335
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 13
334
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 14
331
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 15
328
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 16
327
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 17
326
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
شماره 18
325
فرش ماشینی پاریس "گلیم"
در حال بارگزاری...